Int Nord Uch SV-95 NV-97 Akido The White Prince in Nagasa’ki

«Akido»
Akido Akido the White Prince in Nagasa'ki

Akido
Akido the White Prince in Nagasa’ki

In Memoriam
17/3-1993 – 19/1-2001
Han fikk 45 BIR, 27 forskjellige BIG-plasseringer og 13 forskjellige BIS-plasseringer. Den vi er mest stolt av er 4 BIS på DKK’s internasjonale utstilling i Kolding, Danmark 1996. I 1997 ble han 14 x BIR av 19 påmeldte utstillinger.
Ellers var han Mestvinnende Japaner Valp (hann) i Norge i 1993. I 1994 ble han nr.3 voksen. Videre ble han i 1995, -96, -97 og -98  Mestvinnende Japaner Voksen (hann). Han ble også BIR og Svensk Vinner i 1995 for Japansk dommer Izumi Awaschima, og Norsk Vinner i 1997. Akido er også den første Japaneren i Norge som har blitt Internasjonal Nordisk Utstillingschampion etter at de nye Championatreglene trådde i kraft.
Akido er ellers HD – og kneleddsundersøkt, begge U.A. (FRI).
Vi savner deg Akido!

Akido was born 1993-03-17 – Died of cancer 2001-01-19
Akido has been placed as BIR 45 times, and he’s had 27 different BIG – placings and 13 different Best In Show – placings. We are most proud of his 4 BIS at DKK’s international show i Kolding, Denmark in 1996. In 1997 he was placed as BIR 14 times of 19 shows. In 1993 he was the most winning japanese spitz puppie (male) in Norway. Further on he became the most winning Japanese Spitz (male) in 1995, -96, -97 and -98. In 1995 the japanese judge Izumi Awashima placed him as BIR and Swedish Winner. He was placed as Norwegian Winner in 1997.
Akido was the first Japanese Spitz in Norway that became International Nordic Champion after the new rules of Championate became operative.
*HD and Patella Luxation free*

Stamtavle

N
Uch NordW-87Jasam’s Djaharu
N S
Uch Dai Are av Fagerli
N Uch Akitaro
Prince Amour av Fagerli
N Uch Alvretens
Uruwashii
Sörbygda’s Eliko N Uch Aster of
Monami Fujinomiya
White Cherry II
of Tokyo Washington
N S
UchSamantha
N
Uch Dico
Int Nord Uch W84
Oldway Megastar of Mattpapp
N Uch Jasam’s
Fary Fame
N
Uch Bizzi
N Uch
Gråtorpet’s White Amigo
N Uch Samojas
Lively Girl