Tinto`s Very Best of Lady Madonna

«Nikki»

Nikki

Nikki

Nikki

Nikki

Oppdretter/Breeder: Maria Edwardsson, Sweden

Stamtavle/Pedigree

S Uch

Jappetit´s Enzho of Floy

S N Uch

Enfloy’s Floy

Jasam´s Hoochie Boy
Rowley´s Lollo-Lee
S N Int Uch

Soniva´s Evita Girl

Samoja´s Chichinoji
Soniva´s Ana-Mitzu
S Uch

Tinto´s Lady Madonna

Aust Uch

Belegund di Paranor

Masamitsu of Yokohama Murata
(imp. Japan)
IT Int Uch Sakura
Slåboda´s Brigitte Bardot S Uch Ceholm´s White Shirofuji
N Int Uch Skjellåsens Tootsie