Nord Uch Jasam’s Thaijko Yokohama Takada

«Tako»
Tako Jasam's Thaijko Yokohama Takada Co Owner: Gerny Korsbø

Tako
Jasam’s Thaijko Yokohama Takada
Co Owner: Gerny Korsbø

født/dob. 16.04.96
Hans far er direkte import fra Japan. Når det gjelder utstillinger, så er han sparsomt stilt ut, men han har gode resultater på de få utstillingene han har vært med på.
Han er HD – og kneleddsundersøkt, begge U.A. (FRI).
*HD and Patella Luxation free*

Stamtavle/Pedigree

Int Dk UchTake oh of Yokohama Takada

(imp. Japan)

Alcyon of Port Masuda Abel of Sierra Madre
Vary of Senbon Matsubarasow
Asa Giku of Mischief Queen Frontier Violet of Senbon Matsubarasow
Foster Queen of Beautiful Seki
N S Uch Samantha N Uch Dico Int Nord CH W-84 Oldway Megastar of Mattpapp
N Uch Jasam’s Fary Fame
N Uch Bizzi N Uch Gråtorpets White Amigo
N Uch Samojas Lively Girl